На какви дистанции се стреля?

Всички дистанции се измерват във футове (стъпки) и ярдове (крачки).
За състезанията по field минималната дистанция е 20 фута (6 метра), а най-дългата е 80 ярда (72 метра)
За състезанията по 3D минималната дистанция е 10 ярда (9 метра), а най-дългата е 60 ярда (54 метра)