Какви са стиловете за стрелба?

Стиловете за стрелба са описани подробно в менюто най-вляво
– Гол лък
– Дълъг лък (longbow)
– Исторически лък
– Традиционен рикърв
– Ловна стрелба рикърв
– Ловна стрелба къмпаунд
– Неограничен