3D IBO Вакарел Гората

За да се регистрирате за участие в състезание по правилата на IBO, моля попълните следната форма

* Задължително поле
Запознат съм със съдържанието на следните правила

Правила турнири BFAA