Промени в Наредбата за 2022

На 11.09.2021 година в с. Вакарел, Управителен Съвет на „Българска Асоциация по Приложна Стрелба с Лък” (БАПСЛ) проведе свое заседание съгласно Чл. 33 т.9 от Устава на сдружението.

Бяха приети следните изменения в Наредба за провеждане на състезанията през 2022
1. Въвежда се ограничение на силата на опън на лъковете до 60 либри

2. В категория мъже при по-малко от 4 участника в даден стил къмпаунд или рикърв се прави общо класиране с близък такъв стил. За целта се използва приравняващ коефициент между различните стилове както следва:
FU – BU 1.05
BB – BHR 1.07
BB – TR 1.33
BB – FSR 0.88

Реален пример можете да видите от следния pdf файл

Определяне на датите за провеждане на спортния календар за 2022

16-17 Април 2022 Фийлд
14-15 Май 2022 3D
18-19 Юни 2022 3D
16-17 Юли 2022 3D
10-11 Септември 2022 Фийлд