Спортен календар и Наредба за 2019

На 30 септември 2018 Управителният Съвет на BFAA определи датите за състезанията от спортният календар през 2019 и прие Наредба за провеждането им както следва:

3D Known Април 13-14 Миланово
       
3D Май 11-12 Стара Загора
       
Field Юни 8-9 Старопланинец
       
3D Юли 5-6 яз. Копринка
       
Field Юли 27-28 Мургана
       
EFAC Август 6-10 Doorwerth (Arnhem)

Наредбата можете да изтеглите оттук