Наредба и календар за 2018

На 23 септември 2017 Управителният съвет на BFAA определи датите за състезанията от спортният календар през 2018 и прие Наредба за провеждането им.

Спортният календар за 2018 е както следва:

3D април 14-15 Миланово
       
field май 12-13 Етрополе
       
3D юни 9-10 Широка поляна
       
EBHC юни 18-22 Германия
       
field юли 7-8  Мургана
       
3D Final август 4-5 Хайдушки поляни

Главни акценти от Наредбата за 2018.

Пет са общо официалните състезания на BFAA

2 кръга 3D, 2 кръга Field и 3D Финал за определяне на Републиканския 3D шампион.
– Републиканският field шампион се определя от сбора на най-добрия резултат на field рунд и най-добрия резултат на hunter рунд от двата кръга field.

– Класация „Стрелец на годината„.
Тази титла заедно с прекрасен кристален трофей отива при най-добре представилия се стрелец за годината в стил рикърв и в стил къмпаунд. Класацията се извършва по точкова система като се взима класирането от 2-та кръга 3D и 2-та кръга Field. Повече информация можете да намерите в Наредбата за провеждане на състезания през 2018 г.

KАРТОТЕКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ.
За да участва на състезанията на BFAA даден състезател трябва да има картотека (лиценз) за 2018 г. Таксата за тази картотека е еднократна и се заплаща отделно от такса участие. Картотеката (лицензът) е както следва:

1. за некартотекирани досега състезатели – 40 лв платими преди или на някой от кръговете на BFAA.

2. за вече картотекирани състезатели – 40 лв. платени до 31.12.2017г. След тази дата картотеката е 50 лв.
Т.е. ако желае даден състезател може да заплати картотеката си на първото състезание, но срещу 50 лв + 25 лв такса участие. Или общо 75 лв.

3. Дневен лиценз.
За чуждестранни състезатели или състезатели неучаствали в състезания на BFAA. Този лиценз важи само за 4 дни в годината и възлиза на 10 лв/ден. Т.е. ако един състезател реши да участва на дадено състезание без да е картотекиран той заплаща дневния лиценз + такса участие за състезанието.

 

ТАКСИ УЧАСТИЕ за 2018 г.

1. за състезатели картотекирани към BFAA:

Мъже, жени младежи и девойки:

20 лв платени минимум 30 дни преди започване на дадено състезание. Таксата се връща 100% или може да се използва за друго състезание при писмено заявление на състезателя не по-късно от 7 дни преди започване на съответното състезание.

25 лв платени на място преди започване на състезанието

Юноши и деца – 10 лв.

2. за състезатели некартотекирани към BFAA, които използват дневен лиценз – 40 лв.
За повече информация вижте Наредба за провеждане на състезания през 2018 г.