Курс за инструктори

На 22-23 септември 2017 г. в с. Кормянско BFAA ще проведе курс за инструктори по стрелба с лък ниво 1 и 2.
Курсът се провежда по програма на IFAA и съдържа теоретична и практична подготовка за начално обучение.

ПРОГРАМА

Петък
9.00 – 12.00  Теория и практика част 1
14.00 – 18.00 Теория и практика част 2

Събота
15.00 – Тест

Цена на курса е 250 лв.

За настоящи членове на BFAA – 50 лв.
На успешно положилите изпита се издава сертификат за завършен курс ниво 1 и 2.

На 23.09.2017 ще се проведе и състезание на 20 3D мишени по правилата на IBO и бараж 6 мишени за определяне на победителя в класове рикърв и къмпаунд.