Въвеждащ турнир по Field

BFAA има удоволствието да открие сезона с въвеждащ турнир, който ще се проведе на 25 май 2012 край с. Вакарел Софийско (района около голямата антена). N 42 34′ 35.62″;  E 23 41′ 06.94″

Поканени са всички желаещи да участват в категориите AFFU, AMFU, AMFS, AFFS. Турнирът ще се проведе по правилата на IFAA член 5А в два манша по 14 мишени или общо 28. Максимален брой точки 560.

Предварителната програма е както следва:

9.00 Техническа конференция и разпределение на групи, капитани по мишени и оценители.

9.30 Прострелка

10.00 Начало на турнира

Окончателни заявки се приемат до 22 май включително на email адрес: office at bfaa-archery.org.

Очаквайте допълнителна информация много скоро.