Дълъг лък (LB)

Дълъг лък (Long Bow)

Лък от какъвто и да е материал, който може да се разглоби на две части и наново да се сглоби в едно заедно с дръжката (съединен само веднъж в дръжката) и при натягане се деформира в непрекъсната еднопосочна крива, измервана по следния начин:

: когато натегнатият лък се постави във вертикално положение, ъгълът между допирателната към всяка точка на раменете и въображаемата хоризонтална линия трябва винаги да намалява, когато точката се отдалечава от мястото на захвата.
Когато има съмнение относно непрекъснатостта на кривата на раменете, то тетивата, положена от края на хвата до началото на укрепените прорези за закрепване (а ако няма такива – точката, при която тетивата се закрепва в жлеб на раменете) от задния край на натегнатия лък, не показва никакъв просвет между тетивата и корпуса на лъка.
– Укрепването на жлеба за тетивата не може да надвишава 20 мм на височина, измерени от повърхността на задния край на корпуса, и 50 мм на дължина, измерени от центъра на жлеба по посока на мястото за хват.
– Лъкът може да съдържа мерен прозорец и легло за стрели. Прозорецът трябва да е отворен по цялата си дължина и закръглен там, където се пресича с горното рамо на лъка. Прорезът на прозореца не може да преминава центъра на лъка.
– Ръкохватката, прозорецът и леглото за стрели не бива да имат никакви маркери, които да се използват като помощни инструменти за прицелване.
– Всички добавки към лъка с цел стабилизация, нивелиране, намаляване на силата на опън, проверка на опъна или прицел не са разрешени.
– На тетивата се позволява само един нокпойнт, който може да бъде отбелязан с единичен или двоен маркер. Ако се използват тримерни нокпойнти като топчета например, може да се използва само един маркер. Разрешени са заглушители за тетива не по-близо от 30 см под или над нокпойнта.
– Стрелите трябва да са дървени, оперени с естествени пера, и трябва да бъдат с еднаква дължина и връх, без оглед на цвета. По стрелата не бива да има никакви маркери, които да могат да се използват като помощ за прицелване. Насадките за захващане на стрелата могат да бъдат от всякакъв материал. Може да се използват върхове с всякаква тежест.
Международна Aсоциация по Стрелба с лък на открито Правилник издание 2011 – 2012 13
– Изстрелът се извършва със средиземноморска техника. В случай на физически недостатък или инвалидност се изисква специално разрешение.
– Елементи, които не отговарят на тези правила, се класифицират като ловен стил с рикърв, и се съобразяват с разрешеното оборудване при този стил

Longbow-new-R01-Red