Исторически лък (HB)

Исторически лък (Historical Bow)

– Признаването на класическия лък (наричан също така исторически или примитивен лък) се основава на общоприетия дизайн и употреба преди 1900 г.
– Няма да се прави разлика между различните конфигурации или дизайни на лъка или използваните материали.
– Признава се само една състезателна група, в която няма класове.
– Лъкът може да бъде монолитен или композитен дървен лък.
– Включването на легло за стрели и страничен мерен прорез е разрешено, стига да отговаря на класическата конфигурация на лъка, утвърдена исторически.
– Лъкът се прави от дърво или материали, използвани в периода на историческата му употреба. Модерни материали като въглеродни или стъклени нишки и епоксидна смола не могат да бъдат използвани. Използването на исторически лепила като туткал и смола не се разрешават и за раменете се използват само съвременни лепила.
– Стандартният материал за тетивата е полиестер. Историческите материали (например лен или сухожилия), както и съвременните материали за тетива (например кевлар) не могат да бъдат използвани.
– Стрелите трябва да са дървени и да са оперени с естествени пера. Съвременни остриета и насадки са разрешени. Насадки, прорязани в тялото на стрелата са разрешени, само ако са укрепени със съответните материали.
– Аксесоари като плетени нокпойнти и пръстени за палеца са разрешени, стига да са били използвани в периода на историческа употреба на лъка.
– Отговорност на стрелеца е да се увери, че цялото оборудване, използвано в турнира, е исторически коректно. Стрелецът трябва да даде документално доказателство за съответствието на оборудването, ако то му бъде поискано от техническия контрол на състезанието.

HISTORICAL-new-red