Свободен стил неограничен (FU)

Свободен стил – Неограничен (Freestyle Unlimited)
– Позволени са всякакви лъкове, мерници и спусъци, признати от световния съвет на IFAA

FU-new-red