Свободен стил ограничен (рикърв и къмпаунд) (FS)

Свободен стил – Ограничен – рикърв и къмпаунд (Freestyle)
– Позволени са всякакви видове мерници.

– Не са позволени спусъци.

FSR-new-red FSC-new-red