Ловна стрелба – неограничена (BU)

Ловна стрелба – Неограничена (Bowhunter Unlimited)
– Позволени са всякакви видови лъкове и спусъци, признати от световния съвет на IFAA. Позволен е мерник с 4 или 5 фиксирани точки, като нито мерникът, нито точките се променят по време на рунда.
– Пиновите мерници трябва да са прави от опорната им точка до мерната точка, да са по-близки до хоризонтала, отколкото до вертикала, като за всеки пин се разрешава само една контролна точка. Припокриващи се пинове или оптични мерници не се позволяват.
– Спусъците са разрешение.
– Контролна точка на тетивата (kisser button) или пийп сайт са позволени, но не и двете. Към пийп сайта на тетивата не може да се включва никакво увеличително оборудване.
– Протектори на пиновете могат да се използват, стига разстоянието от долния край на горния протектор и горния пин да е по-голямо от разстоянието между горния пин и следващия под него. Същият просвет важи и за долния пин и долния протектор.
– Всички останали правила на ловна стрелба се прилагат.

От 30.01.2017г. е разрешено и ползването на либела !!!