Ловна стрелба – ограничена (BL)

Ловна стрелба – Ограничена (Bowhunter Limited)
– Важат същите правила като за неограничената, с тази разлика, че не се разрешават спусъци.

BL