Ловна стрелба – рикърв и къмпаунд (BH)

Ловна стрелба – рикърв и къмпаунд (Bowhunter)
– Лъковете, стрелите, тетивата и аксесоарите не трябва да имат никакви маркери или белези, които да могат да се използват за прицел. Нивелир не е разрешен.
– Към екипировката на стрелеца не се разшешава да бъдат прикрепвани никакви устройства, които могат да се използват за прицелване. Кликъри не са разрешени.
– Оптични устройства, които помагат на стрелеца да уеднакви подравняването на мерната линия и приклаването не са разрешение.
– Допуска се само един постоянен нокпойнт върху тетивата. Нокпойнтът трябва да бъде отбелязан с единичен или двоен маркер.
Позволява се една-единствена неподвижна опорна точка (при прикладване).
– Стрелецът допира стрелата, поставена в нокпойнта, с показалеца върху нокпойнта. Позицията на пръста не може да се променя по време на състезанието. В случай на физическа деформация или инвалидизация се взима специално разрешение.
– Всички използвани стрели трябва да са идентични по дължина, тежест, диаметър, оперение и срезове, без оглед на цвета, като се позволяват деформации от износване.
– Brush бутони са разрешени, ако са намират на огънатия край на рамото на лъка.
Заглушители на тетива на разстояние не по-малко от дванадесет инча под или над нокпойнта и колчан, монтиран от другата страна на прицелния прозорец, без нито една част от него да влиза в прицелния прозорец, са разрешени.
Един прав стабилизатор плюс допълнителни елементи, ако се използват такива, който не надвишават дванадесет инча, измерени от задния край на лъка, може да бъде използвани. Разклоняващ се стабилизатор и контра-балансьори не са позволени. Удължителят, за което е закрепен стабилизатора, е част от него.
– Силата на опън не се променя по време на рундовете

BHRBHC