Традиционен Рикърв лък (TR)

a. Рикърв лък направен от дърво, който може да бъде от едно цяло или да се разглобява на две или повече части

b. Тялото или ръкохватката е направен основно от дърво, което може да е ламинирано със стъклопласт или карбонови полимери или подобни материали.

с. Рамената трябва да са с основа дърво, което може да е ламинирано отвън със стъклопласт или карбонови фибри или подобни материали.

d. Стрелата трябва да се изтрелва през ръка или от прореза на лъка. За предпазване от износване прореза може да има тънка пластина (кожа или пресован плат) към тялото и парче от подобен материал на прореза за стрелата.

e. Тялото трябва да няма никакви следи или маркери, които да служат за прицел

f. Всички допълнения към лъка с цел стабилизация, нивелиране, намаляване на силата на опън не са разрешени

g. Поставка за стрела, която се регулира или не, не се разрешава

h.  Стреля се по “Средиземноморския” начин. Напалчик или ръкавица са разрешени

i. Face walking не се разрешава

j. Разрешава се само един постоянен nock point, който може да бъде маркиран от един или два белега. Използване на механичен (ball-nock) се разрешава.

k. Стрелите могат да са направени от всякакъв материал оперени с естествени пера. Стрелите трябва да са от еднакви по материал, дължина, тежина, спайн, диаметър и насадки без ограничение по цвят като се позволяват различия, дължащи се на износване и изтриване

l. Обезшумители за рамена и тетива са разрешени, но ако се използват трябва да са на най-малко 12 инча от nock point-a.

m. Колчан на обратната страна на мерния прозорец може да бъде инсталиран, ако  никоя негова част не се вижда от прозореца. Ако такъв колчан е инсталиран, се използват стрели само от него по време на състезанието

TR-2017