УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Кирил Миланов – председател

Валентин Божков – генерален секретар

Ивайло Лилов – ковчежник

Костадин Димитров – представител Североизточна България

Янчо Янчев – представител Югоизточна България

Пламен Тафраджийски – представител Северозападна България

Мирослав Кацаров – представител Югозападна България