Инструктори към BFAA

BFAA лицензирани инструктори
(2017-09-24)

       

Инструктори LEVEL 4

Лиценз номер Град Фамилия Име
001 София Миланов Кирил
002 София Тафраджийски Пламен
       

Инструктори LEVEL 2

Лиценз номер Град Фамилия Име
003 Харманли Димитров Димитър
004 Харманли Пашов Иван
005 Пловдив Кацаров Русен
006 Варна Василева Нора
007 Варна Василев Васко
008 Пловдив Димитров Милко
009 Орешак Арабаджиев Недялко
010 Стара Загора Янчев Янчо
011 Габрово Косев Цаньо
012 Пловдив Славков Христо