Да попитам

Позната дистанция е тази, която е изписана на маркера за стрелба. При нея е разрешено да използвате уреди за измерване на разстоянието (rangefinder) Непознати дистанции са тези, които трябва да определите сам, без чужда помощ и помощни средтва. Обикновено познати дистанции са при field състезанията, а непознати при повечето 3D състезания.
Category: 4

Load More