Да попитам

Всички дистанции се измерват във футове (стъпки) и ярдове (крачки). За състезанията по field минималната дистанция е 20 фута (6 метра), а най-дългата е 80 ярда (72 метра) За състезанията по 3D минималната дистанция е 10 ярда (9 метра), а най-дългата е 60 ярда (54 метра)
Category: 3

Позната дистанция е тази, която е изписана на маркера за стрелба. При нея е разрешено да използвате уреди за измерване на разстоянието (rangefinder)
Непознати дистанции са тези, които трябва да определите сам, без чужда помощ и помощни средтва.
Обикновено познати дистанции са при field състезанията, а непознати при повечето 3D състезания.

Category: 4

Трябва да имате елементарни умения в стрелба с лък, не се изисва да сте професионален стрелец. BFAA провежда семинари и обучение за начинаещи и напреднали стрелци, които искат да подобрят уменията си.

Category: 6

Деца, юноши, младежи и девойки, възрастни мъже и жени и ветерани.

Category: 7

BFAA не получава средства от държавата и се финансира изцяло от членски внос, такси от състезания и дарения.

Category: 12

Pазходването на средствата се одобрява от управителния съвет на Асоциацията и са насочени само и единствено към развиване на дейността й.
Всеки пълноправен член може да поиска и получи информация за разходваните средства.

Category: 13

Tаксите са два вида и се заплащат задължително от всеки:
1. Членски внос – еднократно. Важи за календарната година.
2. Такси за участие в състезания (за всяко поотделно).
Таксите се определят от УС и важат за съответната календарна година и са описани в Наредбата за провеждане на състезанията на Асоциацията.

Category: 9

Стиловете за стрелба са описани подробно в менюто най-вляво
– Гол лък
– Дълъг лък (longbow)
– Исторически лък
– Традиционен рикърв
– Ловна стрелба рикърв
– Ловна стрелба къмпаунд
– Неограничен

Category: 8

Да, трябва да заплатите дневен лиценз плюс таксата за съответното състезание за нечленуващи в BFAA.

Category: 11

Като попълните регистрационна форма за индивидуално картотекиране (от меню Документи) и я изпратите на office@bfaa-archery.org и заплатите членския внос за съответната календарна година.

Category: 10

Ръководният орган на Асоциацията е Общото събрание, което избира Управителен съвет, който се състои от седем члена.

Category: 14

Българската Асоциация по приложна стрелба с лък (BFAA) е сдружение с нестопанска цел за популяризиране на стрелбата с лък сред природата.

Category: 1

Field е състезание, което се провежда на хартиени мишени, разположени на различни дистанции в пресечена местност.

20 cm мишена за Полеви Рунд

 

 

 

 

 

3D е състезание, което се провежда на 3D мишени

Category: 2

3D мишена е три-измерна мишена (обикновено на животни в естествен ръст), която се използва за състезания симулиращи лов с лък.

Category: 5